TAMBAHAN KULIAH UNTUK MAHASISWA ANGKATAN 2017 DAN 2018 YANG SUDAH TUTUP TEORI MAUPUN YANG SUDAH PENDADARAN

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi IABEE, maka semua mhs angkatan 2017 dan 2018 yang sudah pendadaran atau yang sudah tutup teori diwajibkan mengikuti pembelajaran Biologi dan Matematika 4 yang dipadatkan sebagai syarat kelulusan.

Pertemuan pertama insyaAllah akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 September 2021
Waktu             : 07.30 WIB
Link zoom     : https://s.id/BiologiTMUII
Meeting ID    : 974 0277 6039
Passcode        : ksatria

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga Allah Subhanahu Wata’la mudahkan.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Catatan :

  • Keikutsertaan kuliah dan evaluasi pembelajaran adalah syarat untuk mengikuti wisuda.
  • Prodi akan mengeluarkan Sertifikat sebagai bukti keikutsertaan
  • Jadwal tentative untuk Mata Kuliah Biologi adalah : Selasa – Jumat, 21- 24 September 2021, pukul 07.30
  • Jadwal tentative untuk Matematika 4 menyusul
  • Semua peserta diharapkan segera bergabung Classroom dengan kode kelas: myo7doi